GULNARA G. GALYAUTDINOVA; VLADISLAV I. EGOROV; ALEXANDER M. SAIFUTDINOV; ELVIRA R. RAKHMETOVA; ANDREY V. MALANEV; DAMIR V. ALEYEV; SERGEY YU. SMOLENTSEV; EDUARD I. SEMENOV. Detection of tetracycline antibiotics in honey using high-performance liquid chromatography. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, v. 11, n. 1, p. 311-314, 8 Jan. 2020.