(1)
Yasodai R; Kavimani M; Prabhu K. Phytochemical Analysis and Quantitative Nutritional Evaluvation of Zingiber Officinale Roscae (Ginger). ijrps 2020, 11, 2090-2094.