(1)
Sergey Yu. Smolentsev; Galiya R Yusupova; Nikita V Nikolaev; Zaira F Aukhadieva; Renat A Volkov; Aliya R Kashaeva; Firaya K Akhmetzyanova; Aigul Z Karimova. Productive Indicators of Cows and Milk Quality, When Adding Amide-Vitamin-Mineral Concentrate to the Diet. ijrps 2020, 11, 1511-1514.