(1)
Shanmugam Manoharan; Tharmaraj Rejitharaji; Murugaraj Manoj Prabhakar; Sekar Karthikeyan; Villianur Ibrahim Hairul Islam. Apigenin Reduces Cell Viability of Human Epidermoid Cancer Cells (Hep-2) . ijrps 2014, 5, 152-158.